PT TEAM

專業物理治療師群

我們提供各種醫學中心等級的治療儀器。治療椎間盤突出、運動傷害、退化性關節炎、類風溼性關節炎、產前產後運動、淋巴水腫、術後復建、發展遲緩、脊椎側彎、肩頸痠痛

林振銘 治療師

林振銘 治療師

物理治療師
張智翔 治療師

張智翔 治療師

物理治療師
林玉晴 治療師

林玉晴 治療師

物理治療師
張雅惠 治療師

張雅惠 治療師

物理治療師
馬奕凱 治療師

馬奕凱 治療師

物理治療師
歐家寧 治療師

歐家寧 治療師

物理治療師
葉俐君 治療師

葉俐君 治療師

物理治療師
李宜蓁 治療師

李宜蓁 治療師

物理治療師
楊雅荃 治療師

楊雅荃 治療師

物理治療師
曾詩婷 治療師

曾詩婷 治療師

物理治療師